header images

Державний заклад «Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти»
пропонує методичні посібники та дидактичні матеріали

Посібник

Дані дидактичні матеріали призначені для широкого кола робітників, що обслуговують двигун внутрішнього згоряння типу 6ЧН/21/21, а саме: слюсарів, робітників локомотивних бригад, електростанцій, бурових установок, водонасосних станцій, де встановлені стаціонарні дизель-генератори.
Матеріали збірника базуються на даних офіційної технічної документації та багаторічному вітчизняному досвіду з експлуатації та ремонту дизелів.
У збірнику наведено технічний опис і конструкцію основних вузлів і агрегатів дизеля, його складальних одиниць, обладнання й систем. До креслень додається коментар, який розкриває призначення, принцип дії, будову кожної частини двигуна.

Дидактичні матеріали можуть застосовуватися як викладачами у процесі навчання, так і учнями для самопідготовки.

Посібник

Збірник дидактичних матеріалів призначений для навчання робітників підприємств чорної та кольорової металургії, хімічної промисловості, виробництва пластмас і будматеріалів тощо за професіями, пов'язаними з пиловловлюванням і очищенням технологічних і вентиляційних газів. У ньому подані найбільш поширені конструкції пило-, газоуловлювальних і аспіраційних апаратів: одиночного, групового, батарейного циклонів, волокнистого тумановловлювача, скруберів форсункового та Вентурі, вертикального та горизонтального фільтрів тощо. До кожного апарата додається схема очищення газу, технічна характеристика й коментар, який розкриває призначення та визначає сферу застосування даного апарата.

Наведені дидактичні матеріали можуть застосовуватися як роздавальні для індивідуального використання під час навчання.

Посібник

Даний методичний посібник призначений надати практичну допомогу робітникам підприємств і організацій, які здійснюють професійно-технічне навчання робітників, незалежно від форм власності та підпорядкування, з проведення навчання й атестації персоналу, що займається виготовленням, реконструкцією, монтажем, налагоджуванням, ремонтом і експлуатацією парових котлів, автономних пароперегрівачів і економайзерів з робочим тиском більше 0,07 МПа водогрійних котлів і автономних економайзерів з температурою води вище 115°С, на знання „Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів"
Методичний посібник містить орієнтовні навчальний план і програму, білети-тести з таблицею відповідей і перелік рекомендованої літератури.

Посібник

Методичний посібник призначений надати практичну допомогу робітникам підприємств і організацій, які здійснюють професійно-технічне навчання робітників, незалежно від форм власності та підпорядкування, з проведення навчання й атестації персоналу, що займається виготовленням, установленням, монтажем, демонтажем, налагоджуванням, експлуатацією, ремонтом, модернізацією і реконструкцією вантажопідіймальних кранів, їх складових частин, а також вантажозахоплювальних органів, пристроїв, тари і колисок, на знання „Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.
Методичний посібник містить орієнтовні навчальний план і програму, методичні рекомендації щодо вивчення кожної теми, білети-тести з таблицею відповідей і перелік рекомендованої літератури.

Посібник

Даний методичний посібник призначений надати практичну допомогу робітникам підприємств і організацій з проведення навчання й атестації персоналу, що займається виготовленням, монтажем, обслуговуванням, ремонтом, реконструкцією та модернізацією ліфтів, підйомників та їх складових частин на знання „Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів".
Методичний посібник містить орієнтовні навчальний план і програму, методичні рекомендації щодо вивчення кожної теми, білети-тести з таблицею відповідей і перелік рекомендованої літератури.
Білети-тести можуть використовуватися як під час проведення атестації, так і безпосередньо у навчальному процесі з метою поліпшення засвоєння навчального матеріалу.


ditor@a-teleport.com
Факс (056)745-13-78