header images
ditor

Історична довідка

   Державний заклад „Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти” організований згідно з Постановою Державного Комітету Оборони СРСР від 3-го лютого 1944 року з метою надання освітніх послуг промисловим підприємствам України, а також Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Молдови, Білгородської, Волгоградської, Курської, Ростовської областей Росії.
   Державний заклад «Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти» знаходиться у державній формі власності і підпорядковується Міністерству соціальної політики України.
   За 70 років своєї діяльності інститут підготував більше 120 тисяч робітників та понад 20 тисяч фахівців. За період 2008- 2016 р.р. підвищили кваліфікацію 12352 викладачів теоретичного та інструкторів виробничого навчання, інженерів з підготовки кадрів та фахівців кадрових служб підприємств,фахівців з охорони праці.
   В своїй діяльності ДЗ „Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти ” керується Законами України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про професійно - технічну освіту”, „Про охорону праці”, „Про основи державної політики у сфері науки, науково – технічної діяльності”, „Про зайнятість населення”, Кодексу законів про працю України, „Положенням про професійно - технічний навчальний заклад” затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р.№ 1240 та іншими чинними законами та нормативно - правовими актами України, що регулюють даний вид діяльності.    Професійне навчання у ДЗ „Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти” здійснюється за професіями, які входять до чинного Класифікатора професій ДК 003-2010, відповідно до нормативно – правових актів у галузі освіти, науки, праці та інших, що регулюють процеси забезпечення галузі кваліфікованими і конкурентоспроможними на ринку праці кадрами.
   Згідно з ліцензією інститут здійснює професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів за 32 професіями.

Основними напрямками діяльності інституту, як навчального закладу освіти є:

   підготовка фахівців на рівні кваліфікаційних вимог, професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації, стажування, навчання і перевірка знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, розробка типових навчальних планів і Навчальних програм програм з професійного навчання за робітничим професіями, інформаційно-консультативна діяльність, культурно-освітня, виробничо-комерційна і посередницька діяльність.

Основною метою підготовки робітничих кадрів у інституті є забезпечення високого рівня професійних знань та умінь слухачів , які навчаються в учбовому закладі.

   Зважаючи на стрімкий зріст технічного прогресу, швидко зростаючого обсягу нової інформації, високого рівня конкуренції, подальший розвиток надання освітніх послуг у ДЗ „ДІПРО” планується шляхом впровадження у навчальний процес державних стандартів з конкретних професій, інформаційно – комунікаційних технологій, оснащення навчальних кабінетів, лабораторій новим обладнанням, устаткуванням та технікою, забезпечення доступом до світових інформаційних ресурсів.

Установчі документи та інформація:

Статут (детальніше)...

-  Біографічна довідка (детальніше)...

-  Інформаційна довідка (детальніше)...

-  Інформація стосовно проведення інвентаризації (детальніше)...

ditor@a-teleport.com
Факс (056)745-13-78